Εν αρχή ην ο λόγος

Όλα ξεκινούν από μια λευκή επιφάνεια. Οι λέξεις περιγράφουν την αρχική ιδέα, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη ιστορία.

Η εταιρική μας ταυτότητα

Η Whiteboard Consultants είναι ένα boutique agency, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής και επικοινωνίας.

Η εταιρική μας ταυτότητα

Η Whiteboard Consultants είναι ένα boutique agency, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικής και επικοινωνίας.

Η εταιρική μας φιλοσοφία

Η δική μας δύναμη είναι η δημιουργικότητά μας, η οποία στηρίζεται σε μια πολύχρονη εμπειρία παραγωγής «ιστοριών».

Οι υπηρεσίες μας

Στρατηγική εταιρικής επικοινωνίας

Υιοθετώντας την «tailor made» μεθοδολογία, δημιουργούμε ένα στρατηγικό πλάνο, θέτοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Δημιουργία και ανάπτυξη περιεχομένου

Η παραγωγή περιεχομένου καλύπτει το σύνολο των επικοινωνιακών αναγκών του πελάτη μας.

Στρατηγική πολιτικής επικοινωνίας

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως: έρευνες, στρατηγικό σχεδιασμό, δημιουργία μηνυμάτων, κειμένων και εντύπων, καθώς και υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής λειτουργίας.

On line επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας στο περιβάλλον των Social Media εκτείνεται σε επιμέρους ενέργειες.
Επικοινωνήστε μαζί μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Γραφείο 401, 1066 Λευκωσία Κύπρος
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ
Τ.Θ. 21950, CY-1515, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ