Οι υπηρεσίες μας

Η Whiteboard Consultants προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο διοχετεύεται σε κάθε διαθέσιμη πλατφόρμα επικοινωνίας: στα παραδοσιακά και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στρατηγική εταιρικής επικοινωνίας

Αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη ως μοναδική οντότητα, με ειδικά χαρακτηριστικά και εξειδικευμένες ανάγκες. Υιοθετώντας την «tailor made» μεθοδολογία, δημιουργούμε ένα στρατηγικό πλάνο, θέτοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Σε κάθε στάδιο ελέγχουμε την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής επικοινωνίας, αναπροσαρμόζοντάς την στις δεδομένες συνθήκες.

Δημιουργία και ανάπτυξη περιεχομένου

Η παραγωγή περιεχομένου καλύπτει το σύνολο των επικοινωνιακών αναγκών του πελάτη μας. Αφορά τον σχεδιασμό εκδόσεων (έντυπων και ψηφιακών), τη συγγραφή κειμένων (δελτίων Τύπου, advertorials, ρεπορτάζ, native content), τη δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων και καταλόγων, όπως και συμβουλευτικές υπηρεσίες (ενδοεταιρικές ανακοινώσεις, ενημερωτικό υλικό, συνεντεύξεις, newsletters). Καλύπτουμε τις ανάγκες γραφείου Τύπου (δημιουργία ή επιμέλεια περιεχομένου και προώθηση σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα).

Στρατηγική πολιτικής επικοινωνίας

Η νέα πολυφωνική πραγματικότητα, με την επικυριαρχία των κοινωνικών δικτύων, αυξάνει κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής επικοινωνίας. Έχοντας ως ζητούμενο αφενός την ξεκάθαρη διατύπωση των θέσεων και αφετέρου την ευθύβολη στόχευση των πολιτικών μηνυμάτων, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως: έρευνες, στρατηγικό σχεδιασμό, δημιουργία μηνυμάτων, κειμένων και εντύπων, καθώς και υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής λειτουργίας.

On line επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας στο περιβάλλον των Social Media εκτείνεται σε επιμέρους ενέργειες, όπως: σχεδιασμό και δημιουργία ιστοσελίδας, διαχείριση λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram), παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και ανάπτυξή τους μέσω αναρτήσεων, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, χορηγημένο πλάνο αναρτήσεων και μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.

Επικοινωνήστε μαζί μας